IPC_Słupsk_cawi

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • Dzień dobry! Instytut Badawczy IPC na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słupsku prowadzi diagnozę społeczną wśród mieszkańców miasta Słupska i otaczających je gmin i miast. Jako mieszkańca tego obszaru prosimy Pana/ią o udział w badaniu. Pana/i odpowiedzi posłużą do opracowania programów wspierających rozwój miejsca Pana/i zamieszkania. Wszystkie Pana/i odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Bardzo proszę o poświecenie mi kilku minut i odpowiedzenie na moje pytania.
 • 2 strona

 • 1. Miejsce zamieszkania *

 • 2. Płeć *

 • 3. Wiek *

 • 3 strona

 • 4. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie następujących dziedzin/usług publicznych na terenie swojej gminy? *

  (proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą)
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  5 - bardzo dobrze 4 - raczej dobrze 3 - przeciętnie 2 - raczej źle 1 - źle Nie mam zdania
  Wychowanie przedszkolne  
  Edukacja w szkole podstawowej  
  Edukacja w gimnazjum  
  Edukacja w szkole zawodowej / średniej  
  Cena za odprowadzanie ścieków  
  Jakość dostarczanej wody  
  Cena dostarczanej wody  
  Częstotliwość odbioru odpadów  
  Stawki za odbiór odpadów  
  Wspieranie przedsiębiorczości  
  Stan techniczny dróg  
  Rozwój turystyki  
  Ochrona przyrody  
  Polityka mieszkaniowa  
  Zwalczanie bezrobocia  
  Ścieżki piesze  
  Ścieżki rowerowe  
  Dbanie o przestrzeń publiczną  
  Lekarze pierwszego kontaktu  
  Lekarze specjaliści  
  Rewitalizacja  
  Planowanie przestrzenne  
  Urząd miasta/gminy  
 • 4 strona

 • 5. Jakie jest Pani/Pana stanowisko wobec następujących stwierdzeń oceniających usługi publiczne na terenie swojej gminy? *

  (proszę ocenić na skali od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie)
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  5 - zdecydowanie się zgadzam 4 - raczej się zgadzam 3 - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 2 - raczej się nie zgadzam 1 - zdecydowanie się nie zgadzam
  Szkoły podstawowe oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych  
  Gimnazja oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych  
  Szkoły ponadgimnazjalne oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych  
  Liczba miejsc dostępnych w przedszkolach jest wystarczająca  
  Dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest wystarczająca  
  Dostępność do lekarzy specjalistów jest wystarczająca  
  Długość ścieżek pieszo-rowerowych jest wystarczająca  
  Dostępność komunikacji publicznej na terenie gminy jest wystarczająca  
  Oferta kulturalna gminy jest wystarczająca  
  Infrastruktura sportowa (boiska, hale) na terenie gminy jest na dobrym poziomie  
 • 5 strona

 • 6. Jak często jeździ Pani/Pan do następujących miejscowości i z jakiego środka transportu Pani/Pan korzysta? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Codziennie - auto Codziennie - transport publiczny Kilka razy w tygodniu - auto Kilka razy w tygodniu - transport publiczny Jeden raz w tygodniu - auto Jeden raz w tygodniu - transport publiczny Rzadziej niż raz w tygodniu - auto Rzadziej niż raz w tygodniu - transport publiczny Nie jeżdżę w ogóle
  miasto Słupsk  
  miasto Ustka  
  gmina Słupsk  
  gmina Kobylnica  
  gmina Ustka  
  gmina Dębnica Kaszbuska  
 • 6 strona

 • 7. Proszę powiedzieć, w jakim celu jeździ Pan/i do poszczególnych miejscowości i gmin? *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź w wierszu..
  miasto Słupsk miasto Ustka gmina Słupsk gmina Kobylnica gmina Ustka gmina Dębnica Kaszubska nie korzystam
  Miejsce pracy  
  Podstawowe zakupy spożywczo-przemysłowe  
  Zakupy obuwia i odzieży  
  Lekarz rodzinny  
  Lekarze specjaliści  
  Usługi kosmetyczne / fryzjerskie  
  Miejsce edukacji dzieci  
  Przedszkole / żłobek dla dzieci  
  Basen / pływalnia  
  Rozrywka (pub, dyskoteka, spotkania towarzyskie)  
  Rozrywka (kino, teatr, koncerty)  
  Miejsce mojej edukacji  
  Usługi związane z naprawą samochodów  
  Uczestnictwo w nabożeństwach religijnych  
  Sport, turystyka, rekreacja  
 • 7 strona

 • 8. Czy planuje Pani/Pan w najbliższym czasie budowę/kupno domu, kupno mieszkania lub kupno działki budowlanej? Jeśli tak, to gdzie? *

  (proszę zaznaczyć krzyżykiem po jednej komórce w wierszu i ewentualnie wpisać inną miejscowość)
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Dom Mieszkanie Działka budowlana Nie planuję
  miasto Słupsk  
  miasto Ustka  
  gmina Słupsk  
  gmina Kobylnica  
  gmina Ustka  
  gmina Dębnica Kaszubska  
  Inny obszar / miejscowość, jaki?
 • 8 strona

 • 9. Które dziedziny funkcjonowania gminy zasługują wg Pani/Pana na szczególną uwagę ze strony władz lokalnych? *

  Proszę wskazać trzy z nich oraz uporządkować je zgodnie z ich wagą, którą Pan/i im przyznaje. (uporządkowanie w następnym pytaniu)
  Należy zaznaczyć 3 odpowiedzi
 • 9 strona

 • 10. Które dziedziny funkcjonowania gminy zasługują wg Pani/Pana na szczególną uwagę ze strony władz lokalnych? *

  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
  • j 10.
  • j 11.
  • j 12.
  • j 13.
  • j 14.
  • j 15.
 • 10 strona

 • 11. Czy posiada Pan/i rodzinę, bliskich przyjaciół i znajomych w poszczególnych obszarach? *

  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  rodzina bliscy przyjaciele znajomi
  miasto Słupsk  
  miasto Ustka  
  gmina Słupsk  
  gmina Kobylnica  
  gmina Ustka  
  gmina Dębnica Kaszubska  
 • 11 strona

 • 12. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do miasta Słupsk. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do miasta Słupsk
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 13. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do miasta Ustka. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do miasta Ustka
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 14. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Słupsk. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Słupsk
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 15. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Kobylnica. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Kobylnica
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 16. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Ustka. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Ustka
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 17. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Dębnica Kaszubska. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu.
  1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Dębnica Kaszubska
  Samochód  
  Transport publiczny  
  Transport niepubliczny (busy)  
  Transport kolejowy  
 • 12 strona

 • 18. Ile średnio zajmuje Panu/i dojazd z domu do pracy (z pracy do domu)? Proszę podać w minutach. *

 • 19. Jak ocenia Pan/Pani możliwość znalezienia pracy na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? *

  (1 – bardzo trudne; 5 – bardzo łatwe)
 • 13 strona

 • 20. Czy byłby/łaby Pan/i skłonny/a w celu zdobycia dobrej pracy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem, trudno powiedzieć
  Dojeżdżać do pracy do 10 kilometrów  
  Dojeżdżać do pracy do 20 kilometrów  
  Dojeżdżać do pracy powyżej 20 kilometrów  
  Przeprowadzić się do innej gminy  
 • 14 strona

 • 21. Proszę wskazać jakie inwestycje z poszczególnych zakresów tematycznych powinny być realizowane wspólnie przez co najmniej kilka gmin? *

  Należy zaznaczyć co najmniej 8 odpowiedzi.
 • 15 strona

 • 22. Wykształcenie *

 • 23. Dochód netto całej rodziny *

 • 24. Ilość osób w gospodarstwie domowym *

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...