Wyniki ankiety: IPC_Słupsk_cawi

 • 1 strona

 • Dzień dobry! Instytut Badawczy IPC na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słupsku prowadzi diagnozę społeczną wśród mieszkańców miasta Słupska i otaczających je gmin i miast. Jako mieszkańca tego obszaru prosimy Pana/ią o udział w badaniu. Pana/i odpowiedzi posłużą do opracowania programów wspierających rozwój miejsca Pana/i zamieszkania. Wszystkie Pana/i odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Bardzo proszę o poświecenie mi kilku minut i odpowiedzenie na moje pytania.
 • 2 strona

 • 1. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  miasto Słupsk
   
  27,27%
  12
  miasto Ustka
   
  27,27%
  12
  gmina Słupsk
   
  6,82%
  3
  gmina Kobylnica
   
  15,91%
  7
  gmina Ustka
   
  22,73%
  10
  gmina Dębnica Kaszubska   0,00%
  0
  Wypełnienia: 44
 • 2. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  56,82%
  25
  Mężczyzna
   
  43,18%
  19
  Wypełnienia: 44
 • 3. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18-24
   
  2,27%
  1
  25-34
   
  36,36%
  16
  35-44
   
  40,91%
  18
  45-54
   
  4,55%
  2
  55-64
   
  15,91%
  7
  65+   0,00%
  0
  Wypełnienia: 44
 • 3 strona

 • 4. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie następujących dziedzin/usług publicznych na terenie swojej gminy? *

  (proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 5 - bardzo dobrze 4 - raczej dobrze 3 - przeciętnie 2 - raczej źle 1 - źle Nie mam zdania
  Wychowanie przedszkolne
  6,82% (3)
   
  47,73% (21)
   
  20,45% (9)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  18,18% (8)
   
  Edukacja w szkole podstawowej
  11,36% (5)
   
  43,18% (19)
   
  27,27% (12)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  18,18% (8)
   
  Edukacja w gimnazjum
  4,55% (2)
   
  22,73% (10)
   
  18,18% (8)
   
  11,36% (5)
   
  11,36% (5)
   
  31,82% (14)
   
  Edukacja w szkole zawodowej / średniej
  0,00% (0)
  15,91% (7)
   
  22,73% (10)
   
  6,82% (3)
   
  9,09% (4)
   
  45,45% (20)
   
  Cena za odprowadzanie ścieków
  2,27% (1)
   
  11,36% (5)
   
  47,73% (21)
   
  13,64% (6)
   
  18,18% (8)
   
  6,82% (3)
   
  Jakość dostarczanej wody
  36,36% (16)
   
  43,18% (19)
   
  6,82% (3)
   
  4,55% (2)
   
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  Cena dostarczanej wody
  4,55% (2)
   
  20,45% (9)
   
  54,55% (24)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  11,36% (5)
   
  Częstotliwość odbioru odpadów
  13,64% (6)
   
  40,91% (18)
   
  11,36% (5)
   
  15,91% (7)
   
  18,18% (8)
   
  0,00% (0)
  Stawki za odbiór odpadów
  9,09% (4)
   
  15,91% (7)
   
  38,64% (17)
   
  15,91% (7)
   
  11,36% (5)
   
  9,09% (4)
   
  Wspieranie przedsiębiorczości
  6,82% (3)
   
  20,45% (9)
   
  13,64% (6)
   
  6,82% (3)
   
  27,27% (12)
   
  25,00% (11)
   
  Stan techniczny dróg
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  34,09% (15)
   
  36,36% (16)
   
  18,18% (8)
   
  2,27% (1)
   
  Rozwój turystyki
  6,82% (3)
   
  31,82% (14)
   
  34,09% (15)
   
  6,82% (3)
   
  9,09% (4)
   
  11,36% (5)
   
  Ochrona przyrody
  6,82% (3)
   
  43,18% (19)
   
  22,73% (10)
   
  11,36% (5)
   
  9,09% (4)
   
  6,82% (3)
   
  Polityka mieszkaniowa
  2,27% (1)
   
  18,18% (8)
   
  31,82% (14)
   
  13,64% (6)
   
  18,18% (8)
   
  15,91% (7)
   
  Zwalczanie bezrobocia
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  15,91% (7)
   
  25,00% (11)
   
  25,00% (11)
   
  25,00% (11)
   
  Ścieżki piesze
  11,36% (5)
   
  20,45% (9)
   
  31,82% (14)
   
  13,64% (6)
   
  22,73% (10)
   
  0,00% (0)
  Ścieżki rowerowe
  11,36% (5)
   
  13,64% (6)
   
  22,73% (10)
   
  18,18% (8)
   
  31,82% (14)
   
  2,27% (1)
   
  Dbanie o przestrzeń publiczną
  11,36% (5)
   
  31,82% (14)
   
  34,09% (15)
   
  11,36% (5)
   
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  Lekarze pierwszego kontaktu
  6,82% (3)
   
  25,00% (11)
   
  20,45% (9)
   
  18,18% (8)
   
  25,00% (11)
   
  4,55% (2)
   
  Lekarze specjaliści
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  22,73% (10)
   
  29,55% (13)
   
  34,09% (15)
   
  11,36% (5)
   
  Rewitalizacja
  6,82% (3)
   
  36,36% (16)
   
  18,18% (8)
   
  13,64% (6)
   
  9,09% (4)
   
  15,91% (7)
   
  Planowanie przestrzenne
  2,27% (1)
   
  22,73% (10)
   
  38,64% (17)
   
  15,91% (7)
   
  9,09% (4)
   
  11,36% (5)
   
  Urząd miasta/gminy
  18,18% (8)
   
  29,55% (13)
   
  36,36% (16)
   
  9,09% (4)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
 • 4 strona

 • 5. Jakie jest Pani/Pana stanowisko wobec następujących stwierdzeń oceniających usługi publiczne na terenie swojej gminy? *

  (proszę ocenić na skali od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 5 - zdecydowanie się zgadzam 4 - raczej się zgadzam 3 - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 2 - raczej się nie zgadzam 1 - zdecydowanie się nie zgadzam
  Szkoły podstawowe oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych
  9,09% (4)
   
  25,00% (11)
   
  43,18% (19)
   
  22,73% (10)
   
  0,00% (0)
  Gimnazja oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych
  4,55% (2)
   
  15,91% (7)
   
  50,00% (22)
   
  25,00% (11)
   
  4,55% (2)
   
  Szkoły ponadgimnazjalne oferują dużą liczbę różnych i ciekawych zajęć pozalekcyjnych
  2,27% (1)
   
  25,00% (11)
   
  50,00% (22)
   
  13,64% (6)
   
  9,09% (4)
   
  Liczba miejsc dostępnych w przedszkolach jest wystarczająca
  11,36% (5)
   
  29,55% (13)
   
  29,55% (13)
   
  20,45% (9)
   
  9,09% (4)
   
  Dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu jest wystarczająca
  2,27% (1)
   
  29,55% (13)
   
  34,09% (15)
   
  25,00% (11)
   
  9,09% (4)
   
  Dostępność do lekarzy specjalistów jest wystarczająca
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  15,91% (7)
   
  40,91% (18)
   
  36,36% (16)
   
  Długość ścieżek pieszo-rowerowych jest wystarczająca
  6,82% (3)
   
  13,64% (6)
   
  9,09% (4)
   
  36,36% (16)
   
  34,09% (15)
   
  Dostępność komunikacji publicznej na terenie gminy jest wystarczająca
  9,09% (4)
   
  29,55% (13)
   
  27,27% (12)
   
  29,55% (13)
   
  4,55% (2)
   
  Oferta kulturalna gminy jest wystarczająca
  11,36% (5)
   
  25,00% (11)
   
  34,09% (15)
   
  22,73% (10)
   
  6,82% (3)
   
  Infrastruktura sportowa (boiska, hale) na terenie gminy jest na dobrym poziomie
  18,18% (8)
   
  27,27% (12)
   
  36,36% (16)
   
  15,91% (7)
   
  2,27% (1)
   
 • 5 strona

 • 6. Jak często jeździ Pani/Pan do następujących miejscowości i z jakiego środka transportu Pani/Pan korzysta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Codziennie - auto Codziennie - transport publiczny Kilka razy w tygodniu - auto Kilka razy w tygodniu - transport publiczny Jeden raz w tygodniu - auto Jeden raz w tygodniu - transport publiczny Rzadziej niż raz w tygodniu - auto Rzadziej niż raz w tygodniu - transport publiczny Nie jeżdżę w ogóle
  miasto Słupsk
  47,73% (21)
   
  9,09% (4)
   
  22,73% (10)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  4,55% (2)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  miasto Ustka
  27,27% (12)
   
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  31,82% (14)
   
  4,55% (2)
   
  18,18% (8)
   
  gmina Słupsk
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  15,91% (7)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  22,73% (10)
   
  6,82% (3)
   
  34,09% (15)
   
  gmina Kobylnica
  34,09% (15)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  18,18% (8)
   
  0,00% (0)
  36,36% (16)
   
  gmina Ustka
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  18,18% (8)
   
  0,00% (0)
  9,09% (4)
   
  2,27% (1)
   
  34,09% (15)
   
  6,82% (3)
   
  18,18% (8)
   
  gmina Dębnica Kaszbuska
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  27,27% (12)
   
  2,27% (1)
   
  63,64% (28)
   
 • 6 strona

 • 7. Proszę powiedzieć, w jakim celu jeździ Pan/i do poszczególnych miejscowości i gmin? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź miasto Słupsk miasto Ustka gmina Słupsk gmina Kobylnica gmina Ustka gmina Dębnica Kaszubska nie korzystam
  Miejsce pracy
  36,36% (16)
   
  25,00% (11)
   
  4,55% (2)
   
  34,09% (15)
   
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  18,18% (8)
   
  Podstawowe zakupy spożywczo-przemysłowe
  72,73% (32)
   
  31,82% (14)
   
  2,27% (1)
   
  20,45% (9)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  Zakupy obuwia i odzieży
  90,91% (40)
   
  15,91% (7)
   
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  Lekarz rodzinny
  43,18% (19)
   
  36,36% (16)
   
  0,00% (0)
  11,36% (5)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  4,55% (2)
   
  Lekarze specjaliści
  93,18% (41)
   
  15,91% (7)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  Usługi kosmetyczne / fryzjerskie
  52,27% (23)
   
  18,18% (8)
   
  0,00% (0)
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  25,00% (11)
   
  Miejsce edukacji dzieci
  25,00% (11)
   
  18,18% (8)
   
  2,27% (1)
   
  9,09% (4)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  45,45% (20)
   
  Przedszkole / żłobek dla dzieci
  18,18% (8)
   
  2,27% (1)
   
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  68,18% (30)
   
  Basen / pływalnia
  20,45% (9)
   
  18,18% (8)
   
  47,73% (21)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  25,00% (11)
   
  Rozrywka (pub, dyskoteka, spotkania towarzyskie)
  70,45% (31)
   
  25,00% (11)
   
  2,27% (1)
   
  2,27% (1)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  15,91% (7)
   
  Rozrywka (kino, teatr, koncerty)
  88,64% (39)
   
  22,73% (10)
   
  0,00% (0)
  13,64% (6)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  Miejsce mojej edukacji
  25,00% (11)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  70,45% (31)
   
  Usługi związane z naprawą samochodów
  52,27% (23)
   
  11,36% (5)
   
  11,36% (5)
   
  18,18% (8)
   
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  15,91% (7)
   
  Uczestnictwo w nabożeństwach religijnych
  15,91% (7)
   
  15,91% (7)
   
  4,55% (2)
   
  13,64% (6)
   
  13,64% (6)
   
  0,00% (0)
  45,45% (20)
   
  Sport, turystyka, rekreacja
  38,64% (17)
   
  47,73% (21)
   
  27,27% (12)
   
  27,27% (12)
   
  45,45% (20)
   
  11,36% (5)
   
  6,82% (3)
   
 • 7 strona

 • 8. Czy planuje Pani/Pan w najbliższym czasie budowę/kupno domu, kupno mieszkania lub kupno działki budowlanej? Jeśli tak, to gdzie? *

  (proszę zaznaczyć krzyżykiem po jednej komórce w wierszu i ewentualnie wpisać inną miejscowość)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Dom Mieszkanie Działka budowlana Nie planuję
  miasto Słupsk
  2,27% (1)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  88,64% (39)
   
  miasto Ustka
  0,00% (0)
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  95,45% (42)
   
  gmina Słupsk
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  90,91% (40)
   
  gmina Kobylnica
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  88,64% (39)
   
  gmina Ustka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  97,73% (43)
   
  gmina Dębnica Kaszubska
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (44)
   
  Inny obszar / miejscowość, jaki?
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  2,27% (1)
   
  95,45% (42)
   

  Inne odpowiedzi

  Odpowiedź Liczba odp.
  Inny obszar / miejscowość, jaki?
 • 8 strona

 • 9. Które dziedziny funkcjonowania gminy zasługują wg Pani/Pana na szczególną uwagę ze strony władz lokalnych? *

  Proszę wskazać trzy z nich oraz uporządkować je zgodnie z ich wagą, którą Pan/i im przyznaje. (uporządkowanie w następnym pytaniu)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  gospodarka komunalna i mieszkaniowa
   
  36,36%
  16
  kultura
   
  9,09%
  4
  szkoły i przedszkola
   
  22,73%
  10
  ochrona środowiska
   
  11,36%
  5
  lokalna przedsiębiorczość
   
  36,36%
  16
  obsługa mieszkańców w urzedzie
   
  9,09%
  4
  ład przestrzenny
   
  29,55%
  13
  ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne
   
  25,00%
  11
  turystyka
   
  20,45%
  9
  sport i rekreacja
   
  6,82%
  3
  drogi
   
  52,27%
  23
  Internet
   
  6,82%
  3
  wodociągi i kanalizacja
   
  11,36%
  5
  komunikacja publiczna
   
  13,64%
  6
  inne, jakie?
   
  9,09%
  Wypełnienia: 44
 • 9 strona

 • 10. Które dziedziny funkcjonowania gminy zasługują wg Pani/Pana na szczególną uwagę ze strony władz lokalnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  inne, jakie?
  ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne
  lokalna przedsiębiorczość
  szkoły i przedszkola
  ład przestrzenny
  komunikacja publiczna
  gospodarka komunalna i mieszkaniowa
  obsługa mieszkańców w urzedzie
  drogi
  wodociągi i kanalizacja
  ochrona środowiska
  kultura
  Internet
  sport i rekreacja
  turystyka
  Wypełnienia: 44
 • 10 strona

 • 11. Czy posiada Pan/i rodzinę, bliskich przyjaciół i znajomych w poszczególnych obszarach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź rodzina bliscy przyjaciele znajomi
  miasto Słupsk
  70,45% (31)
   
  54,55% (24)
   
  70,45% (31)
   
  miasto Ustka
  50,00% (22)
   
  40,91% (18)
   
  79,55% (35)
   
  gmina Słupsk
  31,82% (14)
   
  29,55% (13)
   
  86,36% (38)
   
  gmina Kobylnica
  22,73% (10)
   
  15,91% (7)
   
  88,64% (39)
   
  gmina Ustka
  29,55% (13)
   
  25,00% (11)
   
  86,36% (38)
   
  gmina Dębnica Kaszubska
  6,82% (3)
   
  11,36% (5)
   
  90,91% (40)
   
 • 11 strona

 • 12. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do miasta Słupsk. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do miasta Słupsk
  Samochód
  2,27% (1)
   
  9,09% (4)
   
  22,73% (10)
   
  15,91% (7)
   
  40,91% (18)
   
  4,55% (2)
   
  4,55% (2)
   
  Transport publiczny
  11,36% (5)
   
  13,64% (6)
   
  18,18% (8)
   
  15,91% (7)
   
  4,55% (2)
   
  36,36% (16)
   
  0,00% (0)
  Transport niepubliczny (busy)
  15,91% (7)
   
  2,27% (1)
   
  11,36% (5)
   
  4,55% (2)
   
  2,27% (1)
   
  59,09% (26)
   
  4,55% (2)
   
  Transport kolejowy
  27,27% (12)
   
  15,91% (7)
   
  4,55% (2)
   
  2,27% (1)
   
  2,27% (1)
   
  45,45% (20)
   
  2,27% (1)
   
 • 13. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do miasta Ustka. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do miasta Ustka
  Samochód
  4,55% (2)
   
  4,55% (2)
   
  18,18% (8)
   
  22,73% (10)
   
  31,82% (14)
   
  2,27% (1)
   
  15,91% (7)
   
  Transport publiczny
  9,09% (4)
   
  9,09% (4)
   
  6,82% (3)
   
  20,45% (9)
   
  0,00% (0)
  34,09% (15)
   
  20,45% (9)
   
  Transport niepubliczny (busy)
  6,82% (3)
   
  6,82% (3)
   
  6,82% (3)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  50,00% (22)
   
  20,45% (9)
   
  Transport kolejowy
  15,91% (7)
   
  4,55% (2)
   
  6,82% (3)
   
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  38,64% (17)
   
  25,00% (11)
   
 • 14. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Słupsk. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Słupsk
  Samochód
  4,55% (2)
   
  6,82% (3)
   
  20,45% (9)
   
  13,64% (6)
   
  36,36% (16)
   
  4,55% (2)
   
  13,64% (6)
   
  Transport publiczny
  13,64% (6)
   
  4,55% (2)
   
  9,09% (4)
   
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  50,00% (22)
   
  18,18% (8)
   
  Transport niepubliczny (busy)
  11,36% (5)
   
  4,55% (2)
   
  2,27% (1)
   
  4,55% (2)
   
  2,27% (1)
   
  56,82% (25)
   
  18,18% (8)
   
  Transport kolejowy
  13,64% (6)
   
  2,27% (1)
   
  4,55% (2)
   
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  54,55% (24)
   
  20,45% (9)
   
 • 15. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Kobylnica. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Kobylnica
  Samochód
  4,55% (2)
   
  6,82% (3)
   
  18,18% (8)
   
  11,36% (5)
   
  34,09% (15)
   
  4,55% (2)
   
  22,73% (10)
   
  Transport publiczny
  6,82% (3)
   
  4,55% (2)
   
  6,82% (3)
   
  13,64% (6)
   
  2,27% (1)
   
  38,64% (17)
   
  27,27% (12)
   
  Transport niepubliczny (busy)
  9,09% (4)
   
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  6,82% (3)
   
  43,18% (19)
   
  29,55% (13)
   
  Transport kolejowy
  15,91% (7)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  47,73% (21)
   
  31,82% (14)
   
 • 16. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Ustka. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Ustka
  Samochód
  2,27% (1)
   
  11,36% (5)
   
  20,45% (9)
   
  22,73% (10)
   
  29,55% (13)
   
  4,55% (2)
   
  9,09% (4)
   
  Transport publiczny
  11,36% (5)
   
  6,82% (3)
   
  6,82% (3)
   
  11,36% (5)
   
  2,27% (1)
   
  50,00% (22)
   
  11,36% (5)
   
  Transport niepubliczny (busy)
  15,91% (7)
   
  0,00% (0)
  2,27% (1)
   
  11,36% (5)
   
  0,00% (0)
  54,55% (24)
   
  15,91% (7)
   
  Transport kolejowy
  15,91% (7)
   
  2,27% (1)
   
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  0,00% (0)
  56,82% (25)
   
  15,91% (7)
   
 • 17. Bardzo proszę o ocenę łatwości dostania się za pomocą różnych środków transportu z Pana/i miejsca zamieszkania do gminy Dębnica Kaszubska. Proszę ocenić dostępność transportową na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 najwyższą. *

  (ANK: w przypadku braku opinii lub nie jeżdżenia do wybranych obszarów wybrać kod 99, w przypadku nie korzystania z wymienionego środka transportu wybrać kod 88)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 - najniższa ocena 2 3 4 5 - najwyższa ocena 88 - nie korzystam z tego środka transportu 99 - brak opinii, nie jeżdżę do gminy Dębnica Kaszubska
  Samochód
  0,00% (0)
  4,55% (2)
   
  13,64% (6)
   
  18,18% (8)
   
  22,73% (10)
   
  4,55% (2)
   
  36,36% (16)
   
  Transport publiczny
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  6,82% (3)
   
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  38,64% (17)
   
  45,45% (20)
   
  Transport niepubliczny (busy)
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  9,09% (4)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  38,64% (17)
   
  45,45% (20)
   
  Transport kolejowy
  9,09% (4)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,55% (2)
   
  0,00% (0)
  40,91% (18)
   
  45,45% (20)
   
 • 12 strona

 • 18. Ile średnio zajmuje Panu/i dojazd z domu do pracy (z pracy do domu)? Proszę podać w minutach. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  10
   
  18,18%
  8
  5
   
  15,91%
  7
  15
   
  13,64%
  6
  40
   
  11,36%
  5
  30
   
  6,82%
  3
  25
   
  4,55%
  2
  6
   
  2,27%
  1
  Nie dojeżdżam - chodzę pieszo
   
  2,27%
  1
  4
   
  2,27%
  1
  około 15 min
   
  2,27%
  1
  40 minut
   
  2,27%
  1
  16
   
  2,27%
  1
  0
   
  2,27%
  1
  12
   
  2,27%
  1
  14
   
  2,27%
  1
  7
   
  2,27%
  1
  5 minut
   
  2,27%
  1
  20
   
  2,27%
  1
  5-7 min
   
  2,27%
  1
  Wypełnienia: 44
 • 19. Jak ocenia Pan/Pani możliwość znalezienia pracy na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? *

  (1 – bardzo trudne; 5 – bardzo łatwe)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  34,09%
  15
  2
   
  34,09%
  15
  3
   
  27,27%
  12
  4
   
  2,27%
  1
  5
   
  2,27%
  1
  Wypełnienia: 44
 • 13 strona

 • 20. Czy byłby/łaby Pan/i skłonny/a w celu zdobycia dobrej pracy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem, trudno powiedzieć
  Dojeżdżać do pracy do 10 kilometrów
  84,09% (37)
   
  9,09% (4)
   
  4,55% (2)
   
  2,27% (1)
   
  0,00% (0)
  Dojeżdżać do pracy do 20 kilometrów
  61,36% (27)
   
  27,27% (12)
   
  2,27% (1)
   
  6,82% (3)
   
  2,27% (1)
   
  Dojeżdżać do pracy powyżej 20 kilometrów
  29,55% (13)
   
  29,55% (13)
   
  15,91% (7)
   
  9,09% (4)
   
  15,91% (7)
   
  Przeprowadzić się do innej gminy
  4,55% (2)
   
  18,18% (8)
   
  25,00% (11)
   
  29,55% (13)
   
  22,73% (10)
   
 • 14 strona

 • 21. Proszę wskazać jakie inwestycje z poszczególnych zakresów tematycznych powinny być realizowane wspólnie przez co najmniej kilka gmin? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gospodarka komunalna
   
  100,00%
  Drogi
   
  100,00%
  Transport zbiorowy
   
  100,00%
  Edukacja
   
  100,00%
  Kultura
   
  100,00%
  Zdrowie
   
  100,00%
  Gospodarka mieszkaniowa
   
  100,00%
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny
   
  100,00%
  Wypełnienia: 44
 • 15 strona

 • 22. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  gimnazjalne   0,00%
  0
  zasadnicze zawodowe   0,00%
  0
  średnie ogólnokształcące
   
  2,27%
  1
  średnie techniczne
   
  11,36%
  5
  wyższe
   
  86,36%
  38
  Wypełnienia: 44
 • 23. Dochód netto całej rodziny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 1000zł
   
  2,27%
  1
  do 1500zł
   
  4,55%
  2
  do 2000zł
   
  6,82%
  3
  do 2500zł
   
  13,64%
  6
  do 3000zł
   
  2,27%
  1
  do 3500zł
   
  2,27%
  1
  do 4000zł
   
  9,09%
  4
  powyżej 4000zł
   
  34,09%
  15
  odmowa odpowiedzi
   
  25,00%
  11
  Wypełnienia: 44
 • 24. Ilość osób w gospodarstwie domowym *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  4,55%
  2
  2
   
  34,09%
  15
  3
   
  34,09%
  15
  4
   
  20,45%
  9
  5
   
  6,82%
  3
  6+   0,00%
  0
  Wypełnienia: 44
Komentarze
 • 05/07/2014 godz. 12:21
  zbyt długa,zbyt skomplikowana,za dużo opcji,zły pkt. 8 i 11-bark opcji "nie dotyczy"
  - najgorsza od 2 lat z tej serii
 • 07/07/2014 godz. 21:08
  za długa i nudna
 • 07/07/2014 godz. 21:41
  W poz. 8 wypowiedzieć się w wybranych najwyżej 3 dziedzinach
 • 25/07/2014 godz. 10:32
  zbyt długa. trudna dla przeciętnego mieszkańca powiatu. pyt. 21 - brak możliwości zaznaczenia wybranych odpowiedzi - trzeba było zaznaczyć wszystkie i na wszystkie tematy się wypowiedzieć! zdecydowany błąd twórcy ankiety! wyniki z tego pytania mogą być przekłamane.
 • 01/08/2014 godz. 09:29
  Pytanie 21 przekłamane. 100%, bo trzeba było zaznaczyć wszystkie odpowiedzi i się wypowiedzieć. Podobnie w pytaniu 11. Nic dziwnego, że tak mało osób wypełniło ankietę, bo sama się zastanawiałam czy nie dać sobie spokój przy 21 pytaniu.
 • 01/08/2014 godz. 13:43
  faktycznie w pytaniu 21 należało zaznaczyć wszystkie odpowiedzi a i tak nie można było przejść dale
 • 01/08/2014 godz. 23:30
  za mało pytań dotyczących projektów w danych dziedzinach, co chciałbyś zmienić, jakie działania podjąć do poprawy
 • 02/08/2014 godz. 23:47
  brakuje pytań z zakresu opieki społecznej np budowa miejskich domów seniora, dziennych ośrodków dla osób niepełnosprawnych
 • 03/08/2014 godz. 09:22
  Rozumiem, że skala projektu jest duża, ale taka duża ankieta może zniechęcić.
 • 04/08/2014 godz. 10:14
  Pytanie 21 błąd konieczności zaznaczenia wszystkich odpowiedzi, brak pytań dotyczących oceny działań władz samorządowych, za mało pytań otwartych pozwalających na opisanie konkretnych potrzeb mieszkańców oraz najbardziej istotnych uciążliwości wymagających wyeliminowania
 • 04/08/2014 godz. 12:18
  gdyby urzędnika można było łatwiej zwolnic i ukarać za fuszerkę wiele by się zmieniło na lepsze
 • 05/08/2014 godz. 12:27
  brak zagadnień ludzi starszych
 • 05/08/2014 godz. 22:59
  bez sensu ta ankieta, komu ma służyć i w jakim celu, czy władze, które w otrzymuja taaaaakie wynagrodzenie z naszych kieszeni (patrz.oświadczenia majątkowe) biora pod uwagę zdanie wyborców?
  pyt.21 wymaga wypełnienia wszystkich proponowanych odpowiedzi i nie moża przejść dalej,
 • 06/08/2014 godz. 09:51
  ankieta kierunkuje odpowiedzi, poprzez nakazanie wypowiedzi w określonych tematach. Brak obszarów usług publicznych wskazujących na jakość życia np opieka na osobami niepełnosprawnymi, udział społeczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji itp
 • 06/08/2014 godz. 12:54
  W pytaniu 11 powinna być odpowiedź: brak. Wymusza to odpowiedzi niezgodne z wolą respondenta.

  Pytanie 21 - wymagane jest zaznaczenie 8 odpowiedzi (wszystkich), znów wymusza to odpowiedzi mylące.
 • 06/08/2014 godz. 12:56
  brakuje również kilku innych obszarów działania, głównie społecznych.
 • 06/08/2014 godz. 19:30
  doszedłem do nr 21 i zrezygnowałem ponieważ muszę dać co najmniej 8 odpowiedzi a nie dowolna ilość.
  Kiepska ankieta.
 • 08/08/2014 godz. 09:31
  Czy robili Państwo badania pilotażowe? Patrząc na taką ilość błędów - chyba nie.
 • 18/08/2014 godz. 12:18
  bez wpisywania bzdur ankieta jest nie do przejścia

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz